17 травня 2022 р. на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було обговорено питання акредитації освітніх програм. За результатами розгляду зазначеного питання Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка успішно завершив процедуру акредитації освітньо-професійної програми “Англійська мова і література” зі спеціальності 035 Філологія за спеціалізацією 035.41 Германські мови та література (переклад включно) перша – англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Вітаємо науково-педагогічний колектив кафедри германських мов і зарубіжної літератури та факультету, студентів-філологів і гаранта освітньої програми – кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри германських мов і зарубіжної літератури Ганну Кришталюк, із успішним проходженням акредитації.

Дякуємо всім колегам, деканату факультету іноземної філології та ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за всебічну допомогу та підтримку! 

Бажаємо нових наукових звершень і подальших професійних успіхів!

Освітньо-професійну програму “Англійська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти успішно акредитовано!
Позначено на: