ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ. Англійська мова і література за спеціальністю 035 Філологія за спеціалізацією 035.041 – Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Галузь знань 03 Гуманітарні науки. Кваліфікація: бакалавр філології за спеціалізацією “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська”. 2018-2021 рр..

 

РЕЦЕНЗІЇ  НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ “АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА”

 

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОПП “АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА”

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОПП “АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА”

 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОПП “АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА”

 

АНКЕТУВАННЯ: ОПП “АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА” ОЧИМА ЗДОБУВАЧА ВО

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТИ “Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти” (жовтень-листопад 2021 р.)

 

 ПРАКТИКА

 

АТЕСТАЦІЯ

 

СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ

 

СТАЖУВАННЯ НПП

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО кафедри германських мов і зарубіжної літератури

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО кафедри англійської мови

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ