Акредитаційна експертиза ОПП «Англійська мова і література»

(бакалаврського рівня)

 

РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ СПРАВИ

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ГЕР

 

ЗВІТ про результати акредитаційної експертизи ОП

ЗАУВАЖЕННЯ до звіту про результати акредитаційної експертизи ОП

 

Відомості про самооцінювання ОП

Наказ про призначення експертної групи

Програма онлайнвізиту експертної групи

Відкрита зустріч з експертною групою:
ID 23865Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка
ОП «Англійська мова і література»
Час:25 січня, 2022з 02:00 PMКиїв
Підключитись до конференції
Zoom:https://us02web.zoom.us/j/84569190961?pwd=S0tvK2JsRzdhRUdYOC9vS
zVFOE9XQT09
Ідентифікатор конференції:845 6919 0961
Пароль:981230

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ. Англійська мова і література за спеціальністю 035 Філологія за спеціалізацією 035.041 – Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Галузь знань 03 Гуманітарні науки. Кваліфікація: бакалавр філології за спеціалізацією “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська”. 2018-2021 рр..

 

РЕЦЕНЗІЇ  НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ “АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА”

 

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОПП “АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА”

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОПП “АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА”

 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОПП “АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА”

 

АНКЕТУВАННЯ: ОПП “АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА” ОЧИМА ЗДОБУВАЧА ВО

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТИ “Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти” (жовтень-листопад 2021 р.)

 

 ПРАКТИКА

 

АТЕСТАЦІЯ

 

СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ

 

СТАЖУВАННЯ НПП

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО кафедри германських мов і зарубіжної літератури

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО кафедри англійської мови

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ