ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ “Англійська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія Спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

 

 Обговорення ОПП “Англійська мова і література”

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська

Пропонуємо подавати зауваження, пропозиції та побажання на електронну адресу кафедри германських мов та зарубіжної літератури kaf_zarub_lit@kpnu.edu.ua  Усім учасникам обговорення гарантуємо анонімність. Заздалегідь висловлюємо щиру подяку всім, хто візьме участь в обговоренні. Ваші міркування допоможуть вдосконалити освітньо-професійну програму.

 

 

ТАБЛИЦЯ ПРОПОЗИЦІЙ СТЕЙКХОЛДЕРІВ щодо проєкту ОПП “Англійська мова і література”

 

ТАБЛИЦЯ ЗМІН до ОПП “Англійська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія; спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська.

 

ЗВІТ ПРО МОНІТОРИНГ ОПП “Англійська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія; спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. 2020.