2023

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ “Англійська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія Спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська). 2023

 

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОПП «Англійська мова і література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія за спеціалізацією 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська). 2023. Чекаємо на ваші пропозиції, зауваження, побажання (Google форма)

 

ТАБЛИЦЯ ВІДГУКІВ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОПП “Англійська мова і література”. 2023

 

2022

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ “Англійська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія Спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська). 2022

 

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОПП «Англійська мова і література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія за спеціалізацією 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська). 2022. Чекаємо на ваші пропозиції, зауваження, побажання.

 

2021

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ “Англійська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія Спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська). 2021

 Обговорення ОПП “Англійська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська

Пропонуємо подавати зауваження, пропозиції та побажання на електронну адресу кафедри германських мов та зарубіжної літератури kaf_zarub_lit@kpnu.edu.ua  Усім учасникам обговорення гарантуємо анонімність. Заздалегідь висловлюємо щиру подяку всім, хто візьме участь в обговоренні. Ваші міркування допоможуть вдосконалити освітньо-професійну програму.

ТАБЛИЦЯ ПРОПОЗИЦІЙ СТЕЙКХОЛДЕРІВ щодо проєкту ОПП “Англійська мова і література”. 2021

ТАБЛИЦЯ ЗМІН до ОПП Англійська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія; спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. 2021

ЗВІТ ПРО МОНІТОРИНГ ОПП «Англійська мова і література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 035 «Філологія» за спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. 2022

ЗВІТ ПРО МОНІТОРИНГ ОПП «Англійська мова і література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 035 «Філологія» за спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. 2021

ЗВІТ ПРО МОНІТОРИНГ ОПП “Англійська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія; спеціалізація 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. 2020.