Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Методичні рекомендації з перевірки наукових, навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників. дипломних робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти університету на академічний плагіат

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ) СТУДЕНТАМИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ згідно ДСТУ 8302:2015

 

ПРОГРАМА  КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПРАКТИЧНОГО КУРСУ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ), ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ТЕОРЕТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, СТИЛІСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ, ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ (035.41 – Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

 

ТЕМИ, ВИКОНАВЦІ, КЕРІВНИКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 2020-2021 н.р.