Фахова кафедра літератури почала функціонувати в Кам’янець-Подільському педагогічному інституті з 1948 року. Очолювала її тоді відомий вчений і методист, кандидат філологічних наук Є.М. Гінзбург. У 1965 році внаслідок реорганізації кафедр філологічного факультету було утворено кафедру української, російської та зарубіжної літератури. До її складу входили відомі спеціалісти в галузі російської і зарубіжної літератури: доценти В.І. Тищенко, Є.М. Гінзбург, М.І. Чернущенко, М.Є. Черницький (працював до 1972 р.), В.А. Лебедєв (працював у 1972-1976 рр.), Ю.І. Альперін (працював у 1972-1976 рр.), Ф.І. Прокаєв (працював у 1970-1971 рр.), Т.П. Прокаєва (працювала у 1970-1971 рр.), Г.М. Краєвська (доцент з 1967 р., працювала до 1998 р.), О.М. Рокаш (розпочала роботу на кафедрі з 1965 р., у 1973 р. захистила кандидатську дисертацію, працювала до 2013 р.).

З вересня 1974 р. наказом по інституту № 483 було утворено кафедру російської і зарубіжної літератури. Завідувачем кафедри став доцент В.І. Тищенко, який 1976 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Проблеми літературної Кармелюкіани. Життєва і художня правда характеру”. У 1979 році йому було присвоєно звання професора. Відтак В.І. Тищенко став першим доктором наук і професором на філологічному факультеті. Під його керівництвом кафедра російської і зарубіжної літератури досягла найбільших успіхів. Значно поповнився її склад. У другій половині 1970-х років і в першій половині 1980-х тут працювали, окрім вище зазначених викладачів, кандидати філологічних наук, доценти С.Д. Абрамович, Н.І. Хоменко, Л.М. Розанова, кандидат філологічних наук І.М. Черніков, старший викладач А.А. Рейда.

Цікавою сторінкою діяльності кафедри літератури в 1960-1980-ті роки була організація культурно-виховної роботи, якою найбільше опікувалася доцент Г.М. Краєвська. Понад 5 років (1965-1970) вона координувала роботу так званих “Літературних п’ятниць”. Започаткувавшись як літературні вечори, “п’ятниці” швидко переросли у своєрідну літературно-художню студію, де не лише обговорювалися та аналізувалися твори студентів-початківців, але й читалися лекції з історії світової поезії та теорії віршування, живопису, музики та кіно, проводилися диспути з проблем розвитку сучасного мистецтва. У них брали участь відомі люди міста: професори-літературознавці В.І. Тищенко, П.І. Свідер, музикознавці Г.Л. Бекер, В.Є. Васильєв, художник С.К. Гайх, приїздили з Києва літератори і поети Євген Сверстюк, Ірина Жиленко, Ганна Чубач. З інститутськими “Літературними п’ятницями” пов’язані початки поетичної творчості таких поетів, як Анатолій Ненцінський, Василь Цілий, Надія Пакулько, Віталій Нечитайло. Пізніше до них приєдналися Іван Прокоф’єв, Іван Іов, Павло Гірник, Олександр Климчук (згодом головний редактор журналу “Україна”), Володимир Бейдер та ін.

Новий етап діяльності кафедри припадає на другу половину 1980-х років. Після смерті В.І. Тищенка у 1987 році обов’язки завідувача з 1988 року було покладено на старшого викладача, а згодом доцента О.В. Кебу. У цей час кафедра інтенсивно поповнюється викладачами, що були в минулому випускниками Інституту. На кафедрі починають працювати: з 1986 р. – О.С. Волковинський, К.О. Титянін; з 1987 р. – О.В. Кеба, І.М. Салтанова; з 1990 р. – П.Л  Шулик. Після успішного навчання в аспірантурі всі вони захищають кандидатські дисертації й у 1990-х роках складають кістяк кафедри. Загалом упродовж 1988-1996 років на кафедрі підготовлено і захищено 6 кандидатських дисертацій.

 Важливе місце в діяльності кафедри займала наукова робота студентів. Неодноразово вони ставали призерами і лауреатами конкурсів студентських наукових робіт, успішно виступали на Всеукраїнських та Всесоюзних студентських наукових конференціях, олімпіадах, де вони, як правило, займали призові місця. Так, теперішній доцент кафедри Ольга Григорівна Шаповал у 1996 році стала переможницею Всеукраїнської студентської олімпіади з російської мови та літератури і була нагороджена Грамотою Міністерства освіти України.

 Упродовж 1990-х років кафедра декілька разів змінювала свою назву. У 1992 році її було перейменовано в кафедру літератури народів світу, відповідно до назви шкільного предмета, яку було прийнято на той час. А у 1996 році внаслідок злиття кафедри літератури народів світу і кафедри російської мови утворилася кафедра зарубіжної літератури та мовознавства, завідувачем якої у 1998-2005 рр. був доцент О.С. Волковинський.

З 01.11.2005 р. кафедру очолює професор, доктор філологічних наук О.В. Кеба.

04.12.2006 р. згідно з наказом ректора університету № 360 кафедра зарубіжної літератури та мовознавства була ліквідована і на її базі створено дві кафедри: кафедру германських мов та зарубіжної літератури і кафедру слов’янської філології, теорії та методики викладання філологічних дисциплін. У цей час колектив кафедри поповнився викладачами І.Ю. Голубішко, В.С. Кшевецьким, А.О. Лавровою, Р.М. Семелюком, О.Г. Шаповал, які продуктивно працювали над кандидатськими дисертаціями й за короткий час успішно їх захистили.

Колектив кафедри германських мов і зарубіжної літератури на сучасному етапі складають висококваліфіковані науково-педагогічні працівники: 1 доктор філологічних наук, 6 кандидатів філологічних наук (з них 4 доценти), які забезпечують викладання 14 дисциплін. Професорсько-викладацький склад кафедри створює умови для підготовки висококваліфікованих фахівців на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях і забезпечує можливості продовження навчання в аспірантурі та докторантурі.

Викладачі займаються науковою роботою згідно з планами наукової роботи кафедри. Відповідно до її специфіки науково-дослідна робота проводиться у літературознавчому та методичному аспектах. У галузі літературознавства викладачі виконують планові дослідження з кафедральної теми “Поетика і типологія жанрів”, що має номер державної реєстрації (науковий керівник – професор О.В. Кеба). Відповідно до колективної теми на кафедрі створена науково-дослідна лабораторія «Жанри і стилі в історико-літературному процесі» (керівник – проф. О.В. Кеба), у роботі якої беруть участь всі члени кафедри. Результати літературознавчих розвідок викладачів висвітлено в колективних та індивідуальних дослідженнях викладачів, у численних наукових публікаціях, а також у доповідях на Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних наукових конференціях та семінарах. Зокрема, викладачі кафедри стали авторами п’яти колективних і семи індивідуальних монографій, що вийшли протягом останніх років. На базі кафедри зосереджена робота аспірантів і докторантів. Загалом випускники кафедральної докторантури й аспірантури захистили 33 кандидатські і 3 докторські дисертації. За результатами наукового рейтингу кафедра впродовж багатьох років є кращою на факультеті і неодноразово очолювала рейтинг кафедр університету. На базі кафедри проводиться Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики».

Наукова діяльність кафедри здійснюється у співпраці  з Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського, Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького, Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка, Чернівецьким національний університетом імені Юрія Федьковича, з Білоруською державною сільськогосподарською академією у м. Горки Могильовської обл. (Республіка Білорусь) та ін.

Завідувач кафедри професор О.В. Кеба виконує обов’язки члена спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 Викладачі кафедри є членами редколегій журналів і наукових збірників, виступають опонентами дисертацій, здійснюють рецензування наукової продукції, готують відгуки на автореферати дисертацій, беруть участь у роботі МАН та роботі журі численних наукових і предметних конкурсів, олімпіад і турнірів різного рівня.

Викладачі кафедри беруть активну участь у виховній роботі зі студентами (з 2009 року при кафедрі діє літературно-музична вітальня) та у профорієнтаційній роботі з випускниками шкіл міста і району.