Наукова конференція – важлива організаційна форма, що забезпечує прогрес науки, розвиток якої неможливий без обміну думок, творчого спілкування колег з різних наукових установ та навчальних закладів. Саме тому у 2004 році на факультеті іноземної філології Кам’янець-Подільського державного університету кафедрою зарубіжної літератури була започаткована міжнародна конференція “Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики”. Назва конференції була обрана невипадково. Вона, по-перше відкривала шлях для широкого обговорення найважливіших проблем літературознавства, по-друге, залучала до спілкування представників різних напрямів філологічних студій, по-третє, відображала стан сучасної наукової думки, спрямованої на інтеграцію літературознавчих і гуманітарних досліджень. Від першої конференції залежало, чи матиме вона перспективи наукового продовження. І в тому, що вона вже стала невід’ємною часткою наукового життя країни, велика заслуга належить її першим організаторам, які розробили основні напрями роботи, змогли привернути до неї увагу відомих науковців.

Співорганізаторами конференції на протязі всіх форумів виступили Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Природничо-Гуманістичний Університет імені Яна Кохановського в м. Кельце (Республіка Польща), Університет Миколая Коперника в Торуні (Польща), Геттінгенський університет імені Георга Августа (Німеччина).

Заявки на конференцію надходять від науковців із України, Німеччини, Японії, США, Польщі. Матеріали доповідей публікуються ще до початку конференції у фаховому збірнику “Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки”, який включений до наукометричної бази даних Index Copernicus.

На пленарних засіданнях доповіді відомих у науковому світі особистостей, академіків, професорів, докторів наук, як правило, віддзеркалюють найважливіші актуальні проблеми сучасного літературознавства.

Тематика доповідей на секційних засіданнях відзначається не лише розмаїттям, але й глибиною та важливістю поставлених проблем. Серед них: поетика в системі літературознавчих категорій; індивідуальні поетики в контексті загально-культурних парадигм; текст, інтертекст, культура; семантика слова, тексту, перекладу; літературні жанри в проекції історичної та теоретичної поетики; компаративістичні виміри літератури; поетика і проблеми сучасної інтерпретації літературно-художніх творів.

Конференція об’єднує науковців різних рівнів (поряд з докторами наук виступають кандидати і “просто” аспіранти, для яких це перша спроба заявити про себе в науковому світі), різних вікових груп, різних регіонів (Києва, Донецька, Харкова, Одеси, Івано-Франківська, Луганська, Луцька, Херсона, Мелітополя, Вінниці, Миколаїва, Ужгорода, Ніжина, Сєвєродонецька, Ужгорода, Чернівців, Сум, Хмельницького тощо). Важливим результатом роботи всіх конференцій було прийняття практичних висновків та рекомендацій, в яких відображено позицію учасників.

Основну роботу з підготовки та проведення конференції виконують викладачі кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (завідувач кафедри – Олександр Володимирович Кеба, доктор філологічних наук, професор).

 

НАУКОВИЙ СЕМІНАР 2020-2021 Н.Р.