МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІІ З НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ 

 

Методичні рекомендації з перевірки курсових, дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій, авторефератів дисертацій здобувачів вищої освіти К-ПНУ імені Івана Огієнка на академічний плагіат

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Курсові роботи за ОПП “Англійська мова і література”. 035 Філологія:

ПП20. Силабус. Курсова робота з історії зарубіжної літератури. 2 курс. 035 Філологія

ПП17. Силабус. Курсова робота з практичного курсу англійської мови. 3 курс. 035 Філологія

ПП15. Силабус. Курсова робота (з практики/теорії перекладу). 4 курс. 035 Філологія

 

 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ з практичного курсу англійської мови та з практики/теорії перекладу для здобувачів вищої освіти 3, 4 курсу ОПП “Англійська мова і література” спеціальності 035 Філологія на 2021-2022 навчальний рік.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ з Історії зарубіжної літератури для здобувачів вищої освіти 2 курсу ОПП “Англійська мова і література” спеціальності 035 Філологія на 2021-2022 навчальний рік.

 

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ  У 2 СЕМЕСТРІ 2021-2022 Н.Р. (ДЕННА ФОРМА)