ООК01. Українська мова (за професійним спрямуванням). 1 курс

ООК02. Історія і культура України. 1 курс

ООК06. Практичний курс англійської мови. 1 курс

ООК07. Історія зарубіжної літератури. 1 курс

ООК14. Практична граматика англійської мови. 1 курс

ООК17. Вступ до спеціальності. 1 курс

ООК18. Загальна психологія і педагогіка. 1 курс

ООК19. Основи наукових досліджень. 1 курс

ООК20. Латинська мова. 1 курс

ООК22. Ділова англійська мова. 1 курс

ООК23. Практична фонетика англійської мови. 1 курс

 

 

ЗП04. Філософія. 2 курс

ПП01. Практичний курс англійської мови. 2 курс

ПП02. Історія зарубіжної літератури. 2 курс

ПП03. Практика перекладу. 2 курс

ПП06. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. 2 курс

ПП08. Практична граматика англійської мови. 2 курс

ПП09. Вступ до перекладознавства. 2 курс

ПП16. Ділова англійська мова. 2 курс

ПП18. Інформаційні технології у філології й перекладі. 2 курс

ПП20. Курсова робота з історії зарубіжної літератури. 2 курс

 

 

ЗП05. Правознавство. 3 курс

ПП01. Практичний курс англійської мови. 3 курс

ПП03. Практика перекладу. 3 курс

ПП04. Порівняльна стилістика англійської та української мов. 3 курс

ПП12. Ділова англійська мова. 3 курс

ПП15.01. Навчальна перекладацька практика. 3 курс

ПП17. Курсова робота з практичного курсу англійської мови. 3 курс

 

 

ПП01. Практичний курс англійської мови. 4 курс

ПП06. Історія англійської мови. 4 курс

ПП08. Теоретична граматика англійської мови. 4 курс

ПП12.02. Виробнича аналітико-філологічна практика. 4 курс

ПП 12.03. Виробнича перекладацька практика. 4 курс

ПП15. Курсова робота (з практики/теорії перекладу). 4 курс

ПП16. Атестація. 4 курс