СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

кафедри германських мов і зарубіжної літератури

2020-2021 н.р.

 

п/п

Прізвище викладача Назва гуртка Староста

групи

Кількість

студентів

Аудиторія
1. Кеба О.В. Роман про минуле в сучасній літературі Великої Британії: тенденції розвитку і жанрові різновиди Попик А.І. 10 407
2. Шулик П.Л. Інноваційні технології навчання зарубіжної літератури Сергушев Д. 15 407
3. Лаврова А.О. Проблеми поетики літературного твору кінця ХІХ –початку ХХ століття Свірщов С. 10 407
4. Семелюк Р.М. Проблеми поетики англомовного постмодерністського роману кінця ХХ – початку ХХІ ст. Білюга Д. 7 407
5. Голубішко І.Ю. Проблеми міжвидової компаративістики Руданець М. 9 407
6. Притуляк В.Г. Особливості літературного процесу ХХ ст. у країнах Західної Європи й Америки Коваленко М. 5 407
7. Шаповал О.Г. Жанрові модифікації в літературі ХХ століття Степанянц В. 8 407

 

Засідання студентських наукових гуртків і проблемних груп відбувається другого та четвертого вівторка кожного місяця (з 15.00 до 16.00 год.).

 

Затверджено на засіданні кафедри германських мов і зарубіжної літератури

протокол  № 11  від 22 вересня 2020 р.