ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ КАФЕДРИ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ І ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЩОДО НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДО ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КАТАЛОГУ

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» (денна і заочна форми навчання)

 

Курс Семестр

Назва навчальної дисципліни

Форма контролю
2 3 Проблеми адаптації дитини в суспільному середовищі

(на матеріалі сучасної художньої літератури для дітей та юнацтва)

Залік
2 4 Традиційні сюжети і образи в англійській літературі як моделі соціокультурної поведінки Залік
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (денна і заочна форми навчання)
Курс Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю
2 3 Соціокультурні аспекти функціонування літератури і кіно Залік
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

(заочна форма навчання, термін навчання 1 рік і 10 місяців)

2 4 Поетика англійськомовного роману кінця ХХ-початку ХХІ ст. Залік
  НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ  ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТРЕТЬОГО РІВНЯ (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ)  
2 4 Жанрова типологія модерністського роману Залік

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ КАФЕДРИ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ І ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ
НА 2021-2022
 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Галузь знань, напрям підготовки/ спеціальність

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни

Форма контролю

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ „БАКАЛАВР“ (денна форма навчання, заочнаформанавчання)

Навчальні дисциплін изагальної підготовки

01 Освіта / Педагогіка 014 Середняосвіта (Мова і література (англійська);

01 Освіта / Педагогіка014 Середняосвіта (Мова і література (німецька);

01 Освіта / Педагогіка 014 Середняосвіта (Мова і література (польська).

2

4

Філософія літератури

залік
03 Гуманітарні науки 035 Філологія (Германські мови і література (переклад включно), перша – англійська).

2

4

Сучасна англійська література

залік
03 Гуманітарні науки 035 Філологія (Германські мови і література (переклад включно), перша – англійська).

2

4

Тенденції розвитку

англійської літератури ХХ- поч. ХХІ ст.

залік

Навчальні дисципліни професійної підготовки

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (англійська);

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (німецька).

3

5

Поетико-стильова парадигма англійського роману модерністської доби

екзамен
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (англійська);

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (німецька);

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (польська).

4

7

Теорія і практика аналізу літературно-художнього тексту

екзамен

4

8

Тенденції розвитку жанрів у новітній зарубіжній літературі

залік

4

8

Література народів Сходу

залік

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ „МАГІСТР“ (денна форма навчання, заочна форма навчання)

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Навчальні дисципліни професійної підготовки

01 Освіта / Педагогіка 014 Середняосвіта (Мова і література (англійська), з терміном навчання 1,4 року;

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (німецька), з терміном навчання 1,4 року.

2

3

Аналітика наративного дискурсу

екзамен