ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035. Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА. ПП 15.01. НАВЧАЛЬНА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою “Англійська мова і література” спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) галузі знань 03 Гуманітарні науки

 

РОБОЧА ПРОГРАМА. ПП 15.02. ВИРОБНИЧА АНАЛІТИКО-ФІЛОЛОГІЧНА ПРАКТИКА підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою “Англійська мова і література” спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) галузі знань 03 Гуманітарні науки

 

РОБОЧА ПРОГРАМА. ПП 15.03. ВИРОБНИЧА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою “Англійська мова і література” спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) галузі знань 03 Гуманітарні науки

 

ДОДАТОК до робочих програм НАВЧАЛЬНА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА та ВИРОБНИЧА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА

 

ДОГОВОРИ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ НА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ. 035 ФІЛОЛОГІЯ

 

ЗАХИСТИ ПРАКТИК. ДОКУМЕНТИ

 

ВІДГУКИ ПРО ПРАКТИКУ

Мистецтво перекладу потребує постійного удосконалення і пошуку (виробнича практика  спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)