Освітньо-професійну програму “Англійська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти успішно акредитовано!

Освітньо-професійну програму “Англійська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти успішно акредитовано!

17 травня 2022 р. на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було обговорено питання акредитації освітніх програм. За результатами розгляду зазначеного питання Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка успішно завершив процедуру акредитації освітньо-професійної програми “Англійська мова і література”

Студенти-філологи захистили курсові роботи!

Студенти-філологи захистили курсові роботи!

10 травня 2022 року відбувся захист курсових робіт з Практики перекладу / Теорії перекладу здобувачами вищої освіти спеціальності 035 Філологія.035.41 Германські мові і літератури (переклад включно), перша – англійська академічної групи Fil1 B18. Представлені до захисту роботи (під керівництвом кандидата

Навчальна перекладацька практика студентів 3 курсу групи Fil1-B19

Навчальна перекладацька практика студентів 3 курсу групи Fil1-B19

28 березня 2022 року відбулася настановна конференція з навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B19 галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська за освітньо-професійною програмою Англійська мова і література.

Настановна конференція з виробничої перекладацької практики

Настановна конференція з виробничої перекладацької практики

28 березня 2022 року відбулась настановна конференція з виробничої перекладацької практики для студенів 4 курсу групи Fil1-B18 галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) за освітньо-професійною програмою Англійська мова і література. Виробнича перекладацька

Обираємо навчальні дисципліни!

Обираємо навчальні дисципліни!

17 лютого 2022 року на факультеті іноземної філології відбулась онлайнова зустріч зі здобувачами вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Мета зустрічі – проконсультувати студентів першого, другого та

Новий договір зі стейкхолдерами!

Новий договір зі стейкхолдерами!

Розвиток співпраці з Державним історико-культурним заповідником «МЕЖИБІЖ», стейкхолдерами факультету іноземної філології Університету Огієнка,  є ефективною запорукою успішної реалізації освітньої програми “Англійська мова і література” спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша-англійська!  Вдячні Олегу Погорільцю, директору

Студенти-філологи продовжують освоювати мультимедійну лабораторію

Студенти-філологи продовжують освоювати мультимедійну лабораторію

04.02.2022 в сучасній мультимедійній лабораторії К-ПНУ імені Івана Огієнка було проведене практичне заняття із курсу “Практика перекладу” (викладач к.ф.н., доцент кафедри англійської мови Свідер І. А.) для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад

Лекційні заняття в новій мультимедійній лабораторії Університету

Лекційні заняття в новій мультимедійній лабораторії Університету

  1 лютого завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури кандидат філологічних наук Олеся Барбанюк провела лекцію «Museum texts translation. Basics of museology» з Курсу ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПЕРЕКЛАДУ   для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізаціі Германські мови та літератури

Зустріч зі стейкхолдерами

Зустріч зі стейкхолдерами

За ініціативи кафедри германських мов і зарубіжної літератури 15 грудня відбулася зустріч із директором Кам’янець-Подільського бюро перекладів «Центр» О.Є.Ківільшею, під час якої було обговорено ефективність ОПП «Англійська мова і література», галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041

Захист виробничої аналітико-філологічної практики студентів 4 курсу групи Fil1-B18 спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Захист виробничої аналітико-філологічної практики студентів 4 курсу групи Fil1-B18 спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

1 листопада 2021 року відбувся захист виробничої аналітико-філологічної практики студентів 4 курсу групи Fil1-B18 спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). Практика тривала 4 тижні з 27 вересня по 22 жовтня 2021 року та відбувалася на базі кафедри