Вітаємо з Днем філолога!

Вітаємо з Днем філолога!

Сьогодні, 25 травня, професійне свято в Україні відзначають усі, хто здобуває та здобув  філологічну освіту: студенти-філологи, вчителі та викладачі у сфері мови та літератури, бібліотекарі, лінгвісти, літературознавці, перекладачі-філологи. Філологія – це не лише професія, а й покликання, тому це свято

Відбулася Х Всеукраїнська наукова студентська інтернет-конференція «Мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти»

Відбулася Х Всеукраїнська наукова студентська інтернет-конференція «Мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти»

16-20 травня 2022 року за ініціативи кафедр англійської мови та германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулася Х Всеукраїнська студентська інтернет-конференція «Мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти». Співорганізаторами виступили кафедра англійської філології Вінницького державного педагогічного

Освітньо-професійну програму “Англійська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти успішно акредитовано!

Освітньо-професійну програму “Англійська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти успішно акредитовано!

17 травня 2022 р. на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було обговорено питання акредитації освітніх програм. За результатами розгляду зазначеного питання Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка успішно завершив процедуру акредитації освітньо-професійної програми “Англійська мова і література”

Відбувся захист виробничої педагогічної практики!

Відбувся захист виробничої педагогічної практики!

11 травня 2022 року відбувся захист Виробничої педагогічної практики здобувачами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП Середня освіта ((Англійська мова і зарубіжна література), (Німецька мова і зарубіжна література), (Польська мова і зарубіжна література)). Викладачі кафедри

Студенти-філологи захистили курсові роботи!

Студенти-філологи захистили курсові роботи!

10 травня 2022 року відбувся захист курсових робіт з Практики перекладу / Теорії перекладу здобувачами вищої освіти спеціальності 035 Філологія.035.41 Германські мові і літератури (переклад включно), перша – англійська академічної групи Fil1 B18. Представлені до захисту роботи (під керівництвом кандидата

Відбувся попередній захист магістерських робіт!

Відбувся попередній захист магістерських робіт!

11 травня 2022 року відбувся попередній захист магістерських робіт групи Angs1-M20. Обговорювався стан написання наукових робіт та ступінь їх готовності до захисту. Магістранти виступили із короткими доповідями, де оголосили тему, обґрунтували її актуальність, зазначили мету, завдання та результати дослідження. На

Навчальна перекладацька практика студентів 3 курсу групи Fil1-B19

Навчальна перекладацька практика студентів 3 курсу групи Fil1-B19

28 березня 2022 року відбулася настановна конференція з навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B19 галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська за освітньо-професійною програмою Англійська мова і література.

Настановна конференція з виробничої перекладацької практики

Настановна конференція з виробничої перекладацької практики

28 березня 2022 року відбулась настановна конференція з виробничої перекладацької практики для студенів 4 курсу групи Fil1-B18 галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) за освітньо-професійною програмою Англійська мова і література. Виробнича перекладацька