При кафедрі германських мов і зарубіжної літератури функціонує

  • ДОКТОРАНТУРА (спеціальність: «Порівняльне літературознавство», «Російська література) 
  • АСПІРАНТУРА
    (спеціальності: «Порівняльне літературознавство» «Література зарубіжних країн», «Російська література»).

 

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

 

За період з 2005 по 2020 рр. захищено 3 докторських і 32 кандидатських дисертації (Докладніше ТУТ)

 

Освітньо-наукова-програма. Філологія. 03 Гуманітарні науки. 035 Філологія. Доктор філософії. Денна, заочна.

 

 РАДА стейкхолдерів ОНП Філологія

 

ПРОЄКТ Освітньо-наукової програми. Філологія. 03 Гуманітарні науки. 035 Філологія. Доктор філософії з філології. ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ.

 

ТАБЛИЦЯ ПРОПОЗИЦІЙ до проєкту ОНП ФІЛОЛОГІЯ зі спеціальності 035 Філологія

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

ПЕРЕЛІК дисциплін вільного вибору аспіранта ОНП Філологія зі спеціальності 035 Філологія

 

СПИСОК здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за ОНП Філологія. 2020-2021 н.р.

 

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДО АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОНП ФІЛОЛОГІЯ

 

АКРЕДИТАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ОНП ФІЛОЛОГІЯ

 

ЗАПРОШУЄМО НА ВЕБІНАР “АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ”!