27 вересня 2021 року відбулась настановна конференція з Виробничої аналітико-філологічної практики для студенів 4 курсу групи Fil1-B18 спеціальності 035. Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно).

Виробнича аналітико-філологічна практика є важливою ланкою в системі підготовки спеціаліста до практичної діяльності, яка надає студентам можливість застосовувати у практичній діяльності знання, здобуті у результаті вивчення теоретичних курсів з перекладознавства, галузевого перекладу, лексикології, літературознавства і порівняльних дисциплін, а також практичні знання і навички, здобуті на заняттях з практики перекладу. Актуальною умовою підвищення якості навчання студентів є поєднання теоретичних знань майбутніх фахівців з умінням вирішувати практичні завдання, відпрацювання навичок перекладу наукових текстів, реферування та виконання теоретико-лінгвістичної роботи, що можливо лише під час проходження виробничої аналітико-філологічної практики.

Був проведений інструктаж з техніки безпеки праці, студенти отримали інформацію про зміст і тривалість практики, мету та завдання практики, вимоги до видів робіт, обов’язкових  для виконання студентами та оформлення звітної документації. Керівники практики від кафедр англійської мови та германських мов і зарубіжної літератури узгодили із студентами графіки проведення консультаційних занять та обговорили індивідуальні завдання практики.

Виробнича аналітико-філологічна практика