25-27 травня 2021 року відбулись захисти курсових робіт з Історії зарубіжної літератури здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 014 Середня освіта (Мова і література (англійська); 014 Середня освіта (Мова і література (польська); 014 Середня освіта (Мова і література (німецька); 035 Філологія (Германські мови та      літератури (переклад включно), перша – англійська). 

Теми курсових досліджень студентів охоплювали широке коло літературознавчих проблем, які розглядались на матеріалі художніх творів різних епох. Результати досліджень викликали жвавий інтерес та обговорення. Захисти проходили у плідній творчій та науковій атмосфері, що дозволило здобувачам вищої освіти отримати позитивний досвід першого наукового виступу. 

Вітаємо всіх студентів з успішним захистом курсових проєктів!

Бажаємо натхнення, нових наукових здобутків та подальших успіхів у навчанні!

Захист курсових робіт з Історії зарубіжної літератури