Результатом багаторічної співпраці Кафедри германських мов і зарубіжної літератури з Кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін Білоруської державної сільськогосподарської академії є щорічна участь здобувачів вищої освіти факультету іноземної філології у Міжнародній науково-практичній конференції “Білорусь у сучасному світі: цілі та цінності”.  Цього року секційні засідання конференції відбулись у дистанційному форматі на платформі ZOOM.

Проблема відображення Чорнобильської катастрофи у творчості білоруських письменників стала темою доповідей Дмитра Сергушева (Nim1-B18) та Дмитра Шаповала (Ang1-B18z) (наковий керівник ст. викладач О.Г. Шаповал), дослідженню творчості Нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич був присвячений виступ Романа Козловича (Ang2-B19) (науковий керівник доцент П.Л.Шулик).

Вітаємо студентів та їх наукових керівників та бажаємо нових наукових здобутків!

СЕРТИФИКАТ Сергушев

СЕРТИФИКАТ Козлович

СЕРТИФИКАТ Шаповал

Вітаємо здобувачів вищої освіти з новими науковими здобутками!