Чи можна побачити разом Гомера, Вергілія і Котляревського, митців, що належать до різних культур і різних епох? Виявляється це можливо на практичному занятті з Історії зарубіжної літератури (викладач: кандидат філологічних наук, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури Шулик Поліна Львівна; студенти: 1 курс, група Ang1-B-20). На цьому занятті, присвяченому творчості Вергілія, знакові особистості (студенти) сперечалися з актуальної проблеми сучасності – проблеми доброчесності, плагіату. Гомер звинувачував Вергілія у прямому запозичені його творів, Вергілій – Гомера у тому, що він просто переписав троянський цикл міфів, а Котляревського – у тому, що він вкрав його поему, навіть не змінивши назву. І кожен відстоював оригінальність і самобутність своїх творів. Сучасники Вергілія і представники ХХІ століття (студенти), втручаючись у суперечку великих, змогли перетворити її на дискусію, результатом якої стало розуміння актуальності творчості митців давніх епох не тільки для їх сучасників, але й для сьогодення.

Заняття відбувалося в онлайн-режимі, що сприяло створенню невимушеної, відкритої атмосфери, завдяки якій студенти змогли проявити себе як креативні, творчі особистості.

ПРАЦЮЄМО ДИСТАНЦІЙНО!