3 листопада 2020 року відбулась щорічна XII наукова, цьогоріч це – онлайн-конференція молодих вчених, яка орієнтувалась на підбиття підсумків наукової роботи викладачів та аспірантів. Конференція проходила у підсекції “Іноземної філології” під керівництвом завідувача кафедри германських мов і зарубіжної літератури, доктора філологічних наук, професора Кеби О.В. та доцента кафедри германських мов і зарубіжної літератури, кандидата філологічних наук, доцента Шулик П.Л.

Було заслухано 5 наукових доповідей, тематика яких стосувалась проблем методики викладання англійської мови, лінгвістики та літературознавства (Дубінська А.В., Сліпачук Н.М., Паламар О.В., Хохель Д.Ю., Казимір І.С.). Аспірант кафедри германських мов і зарубіжної літератури Паламар О.В. (науковий керівник – проф. Кеба О.В.) представила доповідь на тему “Кінематографічна поетика наративу В. Набокова”. Розвідка дослідниці викликала плідну наукову дискусію.

Молоді викладачі презентували результати своїх досліджень у форматі мультимедійних презентацій. Це й уможливило, у свою чергу, більш грунтовніше ознайомитись із науковими розвідками, ставлячи запитання та обговорюючи найактуальніше. Слід зауважити, що конференція відбувалась у міждисциплінарному векторі, який зактивізував низку запитань та обговорень. Такий характер заслуховування доповідей обумовлювався цілісним підходом до тих чи тих проблемних питань. Відносно зрілі наукові твердження доповідачів, безперечно, отримають своє вагоме теоретичне чи практичне значення. Розлогі доповіді, дискусії, позитивна та невимушена атмосфера сприяла колегіально-успішній, плідній роботі та обміну новими ідеями, методиками чи технологіями.

КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 2020!