11 листопада відбулось позачергове засідання кафедри германських мов і зарубіжної літератури в режимі відеоконференції. Члени кафедри заслухали та обговорили звіт кандидата філологічних наук, доцента Кришталюк Г.А. про виконання умов контракту на посаді доцента кафедри германських мов і зарубіжної літератури. Було прийнято одноголосне рішення схвалити звіт Кришталюк Г.А. та вважати умови контракту повністю виконаними. На засіданні також було обговорено та схвалено результати моніторингу освітньої-професійної програми “Англійська мова і література” за спеціальністю 035 Філологія за спеціалізацією 035.41 – “Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська”. Було окремо відзначено врахування в ОПП 2021 року побажань здобувачів вищої освіти та работодавців, висловлені шляхом анкетування.

Позачергове засідання кафедри
Позначено на: