2-3 листопада 2021 року відбулась щорічна  ХІІІ Наукова конференція молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, яка традиційно зоорінтована на підбиття підсумків роботи над темами наукових досліджень у 2020-2021 навчальному році.

Засідання секції Іноземної філології відбувалось в онлайн-форматі під керівництвом професора кафедри германських мов і зарубіжної літератури, доктора філологічних наук, професора Кеби О.В. та старшого викладача кафедри, кандидата філологічних наук Шаповал О.Г.. Активну участь у роботі конференції взяли здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 035 Філологія. Так, у доповіді Чорноконь В.В. було проаналізовано особливості наративної структури роману Ф.С. Фіцджеральда “Великий Гетсбі” у контексті поетики невизначеності. Тематика розвідки Паламар О.В. стосувалась проблеми синтезу мистецтв на прикладі використання кинематографічних прийомів у романі В. Набокова “Лоліта”. Нешута О.В. представила результати дослідження образів російської історії і культури у романах Джуліана Барнса. Доповіді викликали низку запитань, що зактивізувало розлогу наукову дискусію, результати якої, безумовно, знайдуть відображення у подальшій науковій роботі молодих дослідників.

Конференція молодих вчених – 2021!
Позначено на: