Результатом цілеспрямованої роботи членів кафедри германських мов і зарубіжної літератури та науково-дослідної лабораторії “Жанри і стилі в історико-літературному процесі” (завідувач професор Кеба О.В.) над колективною науково-дослідною темою “Поетика і типологія літературних жанрів” (номер державної реєстрації 0IIIU006707) стала публікація нової колективної монографії “Детективний жанр: художньо-естетичні трансформації в історико-літературному процесі” за редакцією професора Кеби Олександра Володимировича.

У монографії досліджено проблеми художньо-естетичних трансформацій та функціонування детективного жанру в контексті новітнього історико-літературного процесу. Охарактеризовано особливості структури жанрових моделей новітнього детективу. Проведено аналіз специфіки окремих індивідуально-авторських та національно-культурних різновидів детективу.
Монографія розрахована на фахівців у галузі літературознавства, науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами функціонування літературних жанрів.

Щиро вітаємо колектив авторів і бажаємо нових наукових звершень!

Вийшла друком нова колективна монографія!