Освітньо-наукову програму «Філологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти успішно акредитовано!

27 липня на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти обговорювали питання акредитаційних справ. За результатами розгляду зазначеного питання Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка успішно завершив процедуру акредитації освітньо-наукової програми «Філологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії) зі спеціальності 035 Філологія.

Щиро вітаємо науково-педагогічний колектив кафедри германських мов і зарубіжної літератури, факультету іноземної філології і факультету української філології та журналістики і гаранта освітньої програми, завідувача кафедри германських мов і зарубіжної літератури, доктора філологічних наук, професора Олександра Кебу із успішним проходженням акредитації!

Освітньо-наукову програму «Філологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти успішно акредитовано!
Позначено на: