2-3 березня 2021 року колектив кафедри германських мов і зарубіжної літератури взяв участь у роботі Наукової конференції викладачів, аспірантів і докторантів за підсумками НДР у 2020 році. Під час онлайн засідання підсекції Літературознавства було заслухано 13 доповідей, проблематика яких відбивала наукові здобутки викладачів як у межах  науково-дослідної теми кафедри «Поетика і типологія літературних жанрів», так і індивідуальних наукових досліджень. Особливий інтерес викликали доповіді доктора філологічних наук, професора Абрамовича С.Д., «Творіння світу як основоположний сюжет світового фольклору та літератури», доктора філологічних наук, професора Кеби О.В. «Інтертекстуальний дискурс у романі М. Ондатже «Англійський пацієнт»», кандидата філологічних наук, доцента Шулик П.Л. «Гомоеротичні мотиви в давній літературі». Результати своїх наукових розвідок представили аспіранти кафедри Лісевич В.В. («Синтез жанрових елементів у художній структурі роману Філіпа Рота «Людське тавро»), Нешута О.В. («Англійська Чеховіана: основні вектори критичної і художньої рецепції»), Паламар О.В. («Художньо-естетичні аспекти взаємодії літератури і кіно в контексті модерністської поетики»), Чорноконь В.В. («Стратегії поетики невизначеності у передмодерністському дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ ст..»). Доповіді молодих дослідниць викликали жваві дискусії, під час яких були висловлені зауваження та поради щодо окремих елементів їх наукових досліджень. Робота підсекції Літературознавства засвідчила плідну науково-дослідну роботу, яку ведуть викладачі кафедри та аспіранти та окреслила нові перспективні напрями досліджень.

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ НДР У 2020
Позначено на: