5 червня 2020 року  відбулося позачергове засідання кафедри германських мов і зарубіжної літератури.   У порядку денному –  важливі питання сьогодення про  організацію поточного і семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти  із застосуванням дистанційних технологій.

Завідувач кафедри Кеба О.В. ознайомив  присутніх з Додатком до  Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (зі змінами) «Порядок організації поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національного університету імені Івана Огієнка» та   Додатком 5 до  Положення про порядок створення екзаменаційних комісій в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція) «Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка».

У процесі обговорення було прийнято низку практичних рішень, зокрема, відповідно до пункту 4.12 Додатка до  Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами) «Порядок організаціїї поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» дозволити викладачам виставляти підсумкову оцінку за екзамен шляхом пропорційного перерахунку семестрових оцінок в підсумкову з дисциплін:

  • Історія зарубіжної літератури;
  • Методика навчання зарубіжної літератури;
  • Методика викладання зарубіжної літератури у профільній школі та закладі вищої освіти;
  • Новітня література Великої Британії і США;
  • Порівняльне літературознавство

Також на засіданні, заслухавши звіти викладачів кафедри Шаповал О.Г., Притуляка В.Г., Семелюка Р.М., було вирішено рекомендувати вченій раді факультету обрати їх на посади старших викладачів кафедри германських мов і зарубіжної літератури.

 

ДИСТАНЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ!