Графік проведення захисту курсових робіт

з історії зарубіжної літератури

студентами 2 курсу

з/п

Спеціальність Група Дата захисту Члени комісії
1. 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) Ang1-B18 27.05.2020 Шулик П.Л., Кеба О.В., Притуляк В.Г.
2. 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська); 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька); 014.02 Середня освіта (Мова і література (польська) Ang2-B18

Nim1-B18

Pol1-B18

28.05.2020 Лаврова А.О., Семелюк В.М., Кеба О.В.
3. 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)) Fil1-B18 29.05.2020 Шаповал О.Г., Шулик П.Л., Голубішко І.Ю.,

 

ГРАФІК ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ З ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СТУДЕНТАМИ 2 КУРСУ