ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Навчальна ознайомлювальна педагогічна практика (бакалаври, 3-й курс, VI семестр) методичні рекомендації

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

ДОГОВІР НА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

ДОГОВОРИ НА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ. 035 ФІЛОЛОГІЯ

 

На допомогу студенту-практиканту!

НАВЧАЛЬНА ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В ЗНЗ (ВИРОБНИЧА) спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
Додаток до ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗНЗ (ВИРОБНИЧОЇ) спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Мова і література (англійська) спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)
галузі знань 01 Освіта
ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ІІІ СТУПЕНЯ підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою: Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)
Виробнича педагогічна асистентська практика для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою: Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і зарубіжна література спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

 

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) галузі знань 03 Гуманітарні науки
НАВЧАЛЬНА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035. Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035. Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)
ДОДАТОК до робочих програм НАВЧАЛЬНА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА та ВИРОБНИЧА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА

 

ВІДГУКИ ПРО ПРАКТИКУ

Мистецтво перекладу потребує постійного удосконалення і пошуку (виробнича практика  спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Практика в школі 2021 – перші враження!

Відгуки про проходження педагогічної практики студентами спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) у 2021 р.

Відгуки про проходження педагогічної практики студентами групи Ang2B16 у 2020 р.