5 квітня  на факультеті іноземної філології в онлайн-режимі відбулась настановна конференція з навчально-ознайомлювальної педагогічної практики для здобувачів вищої освіти 3 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньо-професійною програмою Англійська мова і зарубіжна література з додатковою предметною спеціальністю «Мова і література (німецька / польська)»; 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою Німецька мова і зарубіжна література з додатковою предметною спеціальністю «Мова і література (англійська)»; 014 Середня освіта (Мова і література (польська) за освітньо-професійною програмою Польська мова і зарубіжна література з додатковою предметною спеціальністю «Мова і література (англійська)».

Завдання практики з зарубіжної літератури представила та прокоментувала доцент Шулик П.Л., настанови з англійської, німецької, польської мов зробили доценти Сторчова Т.В., Калинюк Т.В.,  та асистент Ринда В.В. Під час конференції відбулось конструктивне обговорення завдань, здобувачі вищої освіти отримали контакти керівників від фахових кафедр. Керівник практики факультету доцент Білоусова Т.П. поінформувала студентів про обсяг і зміст звітної документації з практики, особливості проведення цього виду навчальної роботи в період карантину, про правила техніки безпеки.

Настановна конференція з навчально-ознайомлювальної педагогічної практики!