Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ УНІВЕРСИТЕТУ. ПЕРЕЛІК. КАТАЛОГ.

 

ПРОПОЗИЦІЇ КАФЕДРИ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ І ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЩОДО НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ НА

2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДО ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КАТАЛОГУ

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»
Курс Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю Посилання
2 3 Художньо-естетичні парадигми новітньої літератури Залік Анотація

Силабус

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ КАФЕДРИ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ І ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ
НА 2022-2023
 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Галузь знань, напрям підготовки / спеціальність Курс Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю  Посилання
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» (денна та заочна форма)
Дисципліни вільного вибору студента
01 Освіта / Педагогіка 014 Середняосвіта (Мова і література (англійська);

01 Освіта / Педагогіка014 Середняосвіта (Мова і література (німецька);

01 Освіта / Педагогіка 014 Середняосвіта (Мова і література (польська).

ІІ 4

Філософія літератури

Залік

Анотація

Силабус

03 Гуманітарні науки 035 Філологія (Германські мови і література (переклад включно), перша – англійська). ІІ 4

Сучасна англійська література

Залік

Анотація

Силабус

03 Гуманітарні науки 035 Філологія (Германські мови і література (переклад включно), перша – англійська). ІІ 4

Тенденції розвитку англійської літератури ХХ- поч. ХХІ ст.

Залік

Анотація

Силабус

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (англійська);

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (німецька).

ІII 5

Поетико-стильова парадигма англійського роману модерністської доби

Екзамен

Анотація

Силабус

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (англійська);

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (німецька);

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (польська).

 

IV 7

Теорія і практика аналізу літературно-художнього тексту

Екзамен

Анотація

Силабус

 

 

 

IV

 

 

 

8

Тенденції розвитку жанрів у новітній зарубіжній літературі

Залік

Анотація

Силабус

IV 8

Література народів Сходу

Залік

Анотація

Силабус

IV 8

Художньо-естетичні парадигми новітньої літератури

Залік

Анотація

Силабус

03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

ІІІ 5

Лінгвістичний аналіз англомовного тексту

Залік

Анотація

Силабус

03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

 

IV 7

Когнітивні аспекти перекладу

Екзамен

Анотація

Силабус

03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

 

III 6

Лінгвокраїнознавчі аспекти англомовного художнього тексту

Залік

Анотація

Силабус

03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

для усіх спеціальностей факультету

ІV 8

Англомовний газетний дискурс

Залік

Анотація

Силабус

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (денна та заочна форма)
Дисципліни вільного вибору студента
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

 

ІІ 3

Англомовна медіакомунікація

Залік

Анотація

Силабус

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

II 3

Аналітика наративного дискурсу

Залік

Анотація

Силабус

 

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

 

ІІ 3

Художньо-естетичні парадигми новітньої літератури

Залік

Анотація

Силабус

 

 

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

Спеціальність 035 ФІЛОЛОГІЯ

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

2021-2022

Група Дисципліна Викладач
Fil1-B20 Друга іноземна мова (німецька) Зданюк Т.В.

3 семестр

Fil1-B20 Порівняльна типологія англійської та української мов Фрасинюк Н.І.

3 семестр

Fil1-B20 Інтенсивний курс німецької мови Зданюк Т.В.

4 семестр

Fil1-B20 Мовно-стилістичні особливості сценічної майстерності Дворніцька Н.І.

4 семестр

Fil1-B19 Друга іноземна мова (німецька) Шмирко О.С. 

3 семестр

Fil1-B19 Теоретичний курс другої іноземної мови (німецької) Боднарчук Т.В.

Яремчук І.М.

6 семестр

Fil1-B19 Основи галузевого перекладу 6 семестр

Барбанюк О.О.

Fil1-B19 Лінгвокраїнознавство Німеччини Калинюк Т.В.

5 семестр

Fil1-B19 Мовно-стилістичні особливості сценічної майстерності Дворніцька Н.І.

6 семестр

Fil1-B18 Усний переклад і перекладацький скоропис Свідер І.А.

7 семестр

Fil1-B18 Порівняльне літературознавство Голубішко І.Ю.

7 семестр

Fil1-B18 Практичний курс німецької мови Гавловська Т.А.

7,8семестр

Fil1-B18 Література народів Сходу Кеба О.В.

8 семестр

 

СИЛАБУСИ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА спеціальності 035 Філологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021-2022 н.р.